Druga izvještajna skupština Kreativne udruge mladih “Limes”

Datum objave: 27. 12. 2016.

Predsjedništvo Kreativne udruga mladih „Limes“ na sastanku održanom 14. prosinca 2016. godine donijelo je odluku da se saziva 2. redovna izvještajna Skupština Kreativne udruge mladih „Limes“ iz Slavonskog Kobaša. Skupština će se održati dana 28. prosinca 2016. godine od 18.00 sati u sali Vatrogasnog doma (Ante Starčevića 7) u Slavonskom Kobašu. Predlaže se slijedeći dnevni red:
Dnevni red
1. Pozdravna riječ predsjednika

2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

3. Izbor i izvješće verifikacijske komisije

4. Izvještaj predsjednika za 2016. godinu

5. Rasprava i glasovanje o prihvaćanju izvještaja

6. Izvješće blagajnice za 2016. godinu

7. Rebalans proračuna za 2016. godinu

8. Rasprava i glasovanje o prihvaćanju izvješća i rebalansa proračuna za 2016.

9. Plan rada za 2017. godinu (predsjednik Organizacijskog odbora)

10. Rasprava i glasovanje o prihvaćanju plana rada za 2017. godinu

11. Financijski plan za 2017. godinu (blagajnica)

12. Rasprava i glasovanje o financijskom planu za 2016. godinu

13. Dodjeljivanje počasnog članstva Udruge Alenki Jasari

14. Pozdravna riječ gostiju 15. Završna riječ predsjednika Udruge
U Slavonskom Kobašu 20. prosinca 2016.                                                                                 Predsjednik:
Josip Jagodar, mag. edu.