Popis članova

Josip Jagodar : Predsjednik

Josip Jagodar

Predsjednik

profesor, urednik, lektor, novinar

Rodio sam se 15. kolovoza 1991. godine u Slavonskome Brodu. Nakon osnovne škole koju sam pohađao u Slavonskom Kobašu, 2010. godine završio sam jezičnu gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskome Brodu. Preddiplomski dvopredmetni studij hrvatskog jezika i književnosti i povijesti završio sam 2013. godine, a 2015. sam magistriraohrvatski jezik i književnost i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U listopadu 2015. godine upisao sam doktorat kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija pohađao sam četiri ljetne škole poljskoga jezika i kulture (Krakov, 2012.; Torunj, 2013.; Rzeszow, 2014. i Varšava, 2015.) te ljetnu školu talijanskog jezika i kulture (Bovec, 2015.). Akademske godine 2014./2015. bio sam lektor hrvatskog jezika-predavač na Riječkoj kroatističkoj školi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Idejni sam začetnik i urednik dva broja časopisa ŠtoRIje (2014./2015), te urednik časopisa Klepsidra (2015.). Sudjelovao sam i u organizaciji više međunarodnih konferencija i simpozija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku. Obnašao sam nekoliko funkcija na Filozofskog fakultetu u Rijeci (član studentskog zbora, Fakultetskog vijeća, Odbora za kvalitetu, demonstrator, predstavnik godine, suosnivač, dopredsjednik i predsjednik udruge Idiom, tajnik udruge Malleus, suosnivač i dopredsjednik udruge SUSRi). Lektorirao sam radove za nekoliko studentskih časopisa i portala te pisao za internetske portale i novine. Izlagao sam na međunarodnim studentskim konferencijama u Rijeci, Slavonskom Brodu, Osijeku, Puli i Zagrebu te bio pozvani predavač na simpoziju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom Bećarac i tematika bećarca. Aktivan sam član DVD-a Slavonski Kobaš, Kreativne udruge mladih Limes iz Slavonskog Kobaša, a od 2015. godine sam i počasni predsjednik USK Idiom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovao sam na nekoliko međunarodnih projekata za mlade.

Dosad sam izdao knjigu Povijest dobrovoljnog vatrogasnog Slavonski Kobaš, te objavio radove: Savez za oružanu borbu i Zemaljska armija u Poljskoj 1939.-1945.; Narječja i dijalekti u čitankama i udžbenicima osnovnih škola (s Ivanom Petrović); Priče o običajima kao podloga za nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti; Družba Isusova-Isusovci; Prikaz života Ignacija Loyolskog i isusovačkog reda s naglaskom na misionarsko djelovanje; Pontes poeticae; Zastupljenost Dragutina Tadijanovića u osnovnoškolskim i srednjoškolskim čitankama (sa Sandrom Jukić); Oporuka Oktavija Kole (1773.); Bez alata nema zanata; Alati i zanati u frazeologiji hrvatskoga jezika; Okovani snima; novopovijesni elementi u romanu Stjepe Martinovića.

Pokrenuo sam nekoliko inicijativa i projekata u Kreativnoj udruzi mladih "Limes", a zalažem se i za bolje povezivanje udruga mladih te pisanje projekata 🙂 Radim kao nastavnik-pripravnik hrvatskog jezika u Područnoj školi u Slavonskom Kobašu.

Članski broj 5.

jjagodar91@gmail.com
Igor Čuletić : Dopredsjednik

Igor Čuletić

Dopredsjednik

Rođen sam se 11. lipnja 1989. godine u Slavonskome Brodu. Osnovnu školu sam pohađao u Slavonskom Kobašu, a 2008. godine završio sam klasičnu gimnaziju „fra Marijan Lanosović“ u Slavonskome Brodu. Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva sam završio 2016. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i stekao zvanje sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva. Tijekom studija sam radio brojne studentske poslove, od koji bih istakao: legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, energetsko certificiranje, rad u restoranu brze hrane, rad u poljoprivrednoj trgovini stočne hrane. Od 2000. - 2008. godine bavio sam se kajakom na mirnim vodama gdje sam osvojio cca. 40 medalja. Zatim sam nastavio treniranjem u konjičkom sportu, i sudjelovanjem na raznim manifestacijama do danas sam osvojio 17 pehara, te brojna odličja i priznanja. Aktivni sam član Slavonske udruge studenata i Kreativne udruge mladih ''Limes''. Idem po svatovima, plešem i jedem sarmu.

Članski broj 16.

culetic.igor@gmail.com
Marija Lalić : Tajnica

Marija Lalić

Tajnica

Rođena sam 21. rujna 1990.godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu sam pohađala u Slavonskom Kobašu, a 2009.godine sam završila Srednju medicinsku školu - smjer fizioterapeutska tehničarka u Slavonskom Brodu. Nakon toga odlazim u Rijeku gdje sam odradila pripravniči staž u KBC-u Rijeka. Nakon toga sam radila razne poslove diljem Hrvatske (Crikvenica,Zagreb, Dramalj,...),a do nedavno sam bila u Osijeku gdje sam radila u KBC-u Osijek. Trenutno radim u Obiteljskom domu za starije u Lužanima kao fizioterapeut.

U slobodno vrijeme idem na ZUMBU, izlazim s prijateljima te volim ići u kino.

Od 2015.godine sam aktivna članica KUM Limes.

Članski broj 40.

marijalaly@gmail.com
Ana Delić : Blagajnica

Ana Delić

Blagajnica

Rođena sam 09.listopada 1993. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu pohađala sam u Slavonskom Kobašu,  2012. god završavam Ekonomsko – birotehničku školu smjer ekonomist u Slavonskom Brodu. Iste godine upisujem na Veleučilištu u Slavonskom Brodu studij Menadžment koji završavam na proljeće ove godine.

U Udruzi sam od 2014.  godine na nagovor bratića i tadašnjeg člana Josipa Jagodara. U početku  sam bila samo članica, a kasnije sam izabrana za tajnicu i  godinu dana sam obavljala poslove tajništva. U 2015. godini izabrana sam za blagajnicu te još uvijek obavljam poslove vezane uz blagajnu i račune.

U udruzi sam jer se želim baviti volontiranjem i stječem nova iskustva uz odlično druženje sa ostalim članovima udruge.

Članski broj 4.

anadelic93@gmail.com
David Tandarić : Predsjednik odbora za organizaciju

David Tandarić

Predsjednik odbora za organizaciju

Rođen sam 14.12.1992. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završio sam u Slavonskom Kobašu ,a 2011. godine klasičnu gimnaziju „fra Marijan Lanosović“ u Slavonskome Brodu. Trenutno studiram (izvanredno) Proizvodno strojarstvo na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i radim u tvornici „Svjetlost" u Lužanima.

Član sam Udruge od 2015. godine, a trenutno sam Savjetnik predsjednika za suradnju s drugim udrugama.

Članski broj 32.

david.tandaric1@gmail.com
Ana Kolundžić : Predsjednica odbora za informiranje

Ana Kolundžić

Predsjednica odbora za informiranje

Rođena sam 25.7.1992. u Zagrebu.
Pohađala sam Gimnaziju Matija Mesić u Slavonskom Brodu, opći smjer.
Završila sam preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla naziv bacc. paed.
Trenutno sam na prvoj godini diplomskog studija istoga smjera.
Već četiri godine radim kao pomoćnica u nastavi djeci s teškoćama u razvoju, u OŠ Horvati u Zagrebu.
Kao članica Udruge administrator sam FB stranice, pišem članke za razne portale te prema mogućnostima i slobodnom vremenu vodim radionice za djecu.

Članski broj 14.

kolundzicka@gmail.com
Luka Klarić : Predsjednik odbora za zabavu

Luka Klarić

Predsjednik odbora za zabavu

Rođen sam 31.kolovoza 1998. godine u Slavonskom Brodu. 2005 . godine krenuo sam pohađati osnovnu školu u Slavonskom Kobašu koju sam završio 2013. godine sa odličnim uspjehom. Nakon osnovne škole upisao sam Srednju medicinsku školu u Slavonskom Brodu, smjer fizioterapeutski tehničar. Trenutno sam četvrta godina svoga zanimanja te se nadam da ću u bližoj budućnosti upisati željeni fakultet. Slobodno vrijeme koristim za svoje hobije te za udruge u kojima sam član. Od djetinjstva sam volio nogomet, te 2005. godine prvi puta dolazim u NK "Slavonac" iz Slavonskog Kobaša. 2008. godine prvi puta postajem igrač NK "Oriolik" iz Oriovca gdje sam proveo jednu sezonu te se ponovno vratio u NK "Slavonac" . 2014. godine iz NK "Slavonac" prelazim u NK "Marsonija" iz Slavonskog Broda gdje boravim pola sezone. Drugu polovicu sezobe odrađujem u NK "Oriolik" ,te zadnji transfer je bio početkom 2016. godine u NK "Slavonac" iz Slavonskog Kobaša. 2006. godine postajem članom DVD Slavonski Kobaš s kojim sam osvojio cca 30 medalja na pionirskim natjecanjima, trenutno više nisam član DVD Slavonski Kobaš. Uz nogomet, član sam Kulturno-umjetničkog društva "Matija Gubec" iz Slavonskog Kobaša gdje sam od 2013. godine. Krajem 2013. godine bavio sam se kajakom u KKK "Oriolik" iz Slavonskog Kobaša, ali to je biko vrlo kratko, svega par mjeseci. Što se tiče mojih uspjeha u školovanju, išao sam na županijsko natjecanje iz povijesti u sedmom razredu, te prošle godine (2015. godine) bio sam na državnom natjecanju u Cross trčanju koje se odvijalo u Krapini, Bio sam član tima Srednje medicinske škole. Kao što sam napomenuo , trenutno sam u tri udruge, NK "Slavonac" , KUD "Matija Gubec" , te od 2015. godine sam član Kreativne udruge mladih Limes za koju odvajam onoliko vremena koliko mi to dopušta moje školovanje i aktivnost oko ostalih udruga.

Članski broj 36.

lukaklaric999@gmail.com
Josip Galović : Predsjednik nadzornog odbora

Josip Galović

Predsjednik nadzornog odbora

 

Članski broj 39.

galovicjosp@gmail.com
Antonia Ferić : Članica nadzornog odbora

Antonia Ferić

Članica nadzornog odbora

Rođena sam 4.3.1999. u Slavonskom Brodu. Živim u Slavonskom Kobašu gdje sam pohađala osnovnu školu. Sada se školujem u Poljoprivrednoj školi u Slavonskom Brodu, smjer veterinarski tehničar. Učlanjena sam u školski volonterski klub "Sjeme dobrote" i tamo sam blagajnik. Organizirali smo različite akcije kao što je sakupljanje hrane za napuštene životinje. Uz to sam volontirala u projektu "Eco horty lab" gdje smo radili sa invalidima iz udruge "Loco-moto". Slobodno vrijeme provodim sa prijateljica i psom. U udrugu Limes sam se uključila jer želim sudjelovati u različitim događajima koji je događaju u našem selu, upoznati nove ljude i steći nova iskustva.

Članski broj 50.

antonia.feri367@gmail.com
Josip Nikičić : Član nadzornog odbora

Josip Nikičić

Član nadzornog odbora

Rođen sam 1.siječnja 1997. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu sam pohađao u Slavonskom Kobašu, a nakon osnovne škole upisujem Tehničku školu Slavonski Brod, smjer Tehničar za mehatroniku. Sa završenom srednjom školom zapošljavam se u tvornicu boja Chromos Svjetlost gdje polažem ispit za rukovoditelja viličarom. Slobodno vrijeme velikom većinom koristim za sport, druženje i izlaske s prijateljima. Nogometom se počinjem baviti s 11 godina u NK "Oriolik" iz Oriovca. Nakon četiri godine pozivaju me da počnem trenirati za NK "Marsonija" u Slavonskom Brodu iz koje prelazim u NK "Osijek" gdje provodim jednu sezonu. Prošao sam nekoliko selekcija za mlade uzraste  reprezentacije Hrvatske(u15)  i upisao nastup protiv reprezentacije Poljske. Trenutno nastupam za seniorsku ekipu trećeligaša Oriolika iz Oriovca. U udrugu mladih se učlanjujem kao aktivni član 2015. godine i u prosincu postajem skladištar Udruge.

Članski broj 22.

josip97nikicic@gmail.com
Barbara Kolundžić : Predsjednica odbora za mirenje

Barbara Kolundžić

Predsjednica odbora za mirenje

Rođena sam 16. prosinca 1996. godine u Slavonskom Brodu. Pohađala sam osnovnu školu u Slavonskom Kobašu te nakon završetka osnovne škole 2011./2012. upisujem  Ekonomsko-birotehničku školu u Slavonskom Brodu za stjecanje strukovne kvalifikacije (zanimanja) ekonomistice. Završetkom srednje škole 2015. godine odlučujem "pauzirati" godinu, ne upisavši fakultet radi nadoknade "izgubljenog" znanja iz područja likovne kulture i povijesti umjetnosti. Trenutno sam nezaposlena i boravim u Slavonskom Kobašu te svoje slobodno vrijeme provodim širenjem svojeg znanja čitajući knjige, i slušajući likovnu kulturu u gimnaziji Matije Mesića u Slavonskom Brodu pod vodstvom profesora Katušića, i volontirajući u Kreativnoj udruzi mladih "Limes".  Članica sam navedene udruge od 2013. godine, a od prosinca 2015. godine postajem članica predsjedništva i predsjednica odbora za mirenje

Članski broj 11.

barbara.kolundzic@gmail.com
Kristina Pavlović : Članica odbora za mirenje

Kristina Pavlović

Članica odbora za mirenje

Rođena sam 12.10.1992. u Požegi. Pohađala sam Tehničku školu u Slavonskom Brodu (Tehničar cestovnog prometa). Završila sam preddiplomski studij na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i stekla zvanje univ. bacc. ing. mech. Trenutno sam na prvoj godini diplomskog studija (Strojarske tehnologije). Uz mnoge obveze na faksu, radim brojne studentske poslove. Aktivna sam članica Kreativne udruge mladih ''Limes'' od 2014. godine, a u 2015. godini postala sam članica odbora za mirenje.

Članski broj 13.

kristina.sfsb@gmail.com
Patrik Toman : Član odbora za mirenje

Patrik Toman

Član odbora za mirenje

Rođen sam 25.6 1997 godine. Završio sam Osnovnu školu "Dr. Stjepan Ilijašević" u Slavonskom Kobašu. Nakon toga sam završio Industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu, zanimanje Automehatroničar. Bavim se nogometom i igram za NK "Oriolik" iz Oriovca. U Udruzi sam aktivan od 2015. godine te sudjelujem u većini aktivnosti i akcija koje Udruga organizira.

Članski broj 24.

Robert Aksentić : Član odbora za informiranje

Robert Aksentić

Član odbora za informiranje

Rođen sam 1.3.1994. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu pohađao sam u Slavonskom Kobašu, te 2008. godine upisujem Ekonomsko - birotehničku školu smjer Administrativni tajnik koju završavam 2012. godine. Trenutno sam zaposlena osoba u inozemstvu. Aktivni sam član NK Slavonac Slavonski Kobaš od svoje 13. godine najprije kao član juniorske ekipe, a od 16. godine i seniorske ekipe. Najznačajniji uspjeh s nogometnim klubom ostvario sam 2013/2014 kada smo bili prvaci 3. ŽNL (centar) i prešli u viši rang 2. ŽNL (centar) u kojoj se još uvijek nalazimo. Aktivni član KUM "Limes" sam od 2014. godine, a trenutno sam član nadzornog odbora. Slobodno vrijeme provodim trenirajući nogomet, radom u Udruzi i druženju s prijateljima.

Članski broj 33.

Robiaksa8@gmail.com
Lidija Balen : Članica

Lidija Balen

Članica

Rođena sam 6.studenog 1993 godine u Slavonskom Brodu. Godine 2008.  završavam osnovnoškolsko obrazovanje u Slavonskom Kobašu nakon čega upisujem Obrtničku školu u Slavonskom Brodu, smjer krojač. Trenutno radim za Boxmark Leather d.o.o. u Slavonskom Brodu. U slobodno vrijeme sudjelujem u aktivnostima Udruge u koju sam uključena početkom 2016. godine.

Članski broj 42.

Ivan Bertolović : Član

Ivan Bertolović

Član

Rođen sam 18.12.1998. u Slavonskom Brodu. Živim u Slavonskom Kobašu gdje sam završio osnovnu školu. Sada sam učenik srednje Poljoprivredne škole u Slavonskom Brodu, smjer šumarski tehničar.Trenutno igram nogomet za NK "Slavonac" gdje sam već dvije sezone. Slobodno vrijeme provodim sa prijateljima od kojih je većina u udruzi tako da ćemo se družiti još i više i uz to raditi nešto korisno za naše selo.

Članski broj 49.

Ivan0bertolovic@gmail.com
Lana Čuletić : Članica

Lana Čuletić

Članica

Rođena sam 21.11.1993. godine u Slavonskom Brodu. Nakon osnovne škole upisala sam Srednju medicinsku školu u Slavonskom Brodu, smjer fizioterapeutska tehničarka. Nakon toga upisala sam stručni preddiplomski studij fizioterapije na Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru kojeg završavam u rujnu 2015.  godine i stječem zvanje bacc. physioth. Trenutno sam na stručnom osposobljavanju u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije. Za vrijeme studija imala sam priliku bolje se upoznati s humanitarnim radom volontiranjem u udruzi „Duga“ te u udruzi „ Vukovarske iskrice- udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama“. U Kreativnu udrugu mladih "Limes" aktivno sam se uključila 2014. godine te otada sudjelujem u različitim aktivnostima Udruge.

Članski broj 10.

lanaculetic@gmail.com
Lucija Čuletić : Članica

Lucija Čuletić

Članica

Rođena sam 25. siječnja 1997. godine u Slavonskom Brodu. Pohađala sam Zdravstveno učiliše Zagreb i stekla zvanje dentalnog asistenta. Trenutno sam na stručnom osposobljavanju za rad. Volontiranjem sam se počela baviti u srednjoj školi u Volonterskom centru Zagreb. U Kreativnoj udruzi mladih ''Limes'' vodim radionice s djecom predškolske i školske dobi što mi je unaprijedilo socijalne i komunikacijske vještine u radu s djecom.

Članski broj 15.

lucijaa.culetic@gmail.com
Viktorija Čuletić : Članica

Viktorija Čuletić

Članica

Rođena sam 25.01.1997 u Slavonskom Brodu. Završila sam Srednju medicinsku školu u Slavonskom Brodu,smjer fizioterapeutski tehničar. Trenutno obavljam stručno osposobljavanje u Općoj bolnici u Karlovcu. U udrugu Limes se učlanjujem kao aktivan član 2015 godine. Sudjelovala sam na dosta akcija i vodila sam radionice za djecu.

Članski broj 20.

culeticv@gmail.com
Berislav Franić : Član

Berislav Franić

Član

Rođen sam 27.3.1997. Osnovnu školu završio sam u Slavonskom Kobašu, srednju u Slavonskom Brodu. Trenutno radim u tvrtci Svjetlost u Lužanima. U Udruzi sam od 2015. godine, a od početka 2016. sam vršitelj dužnosti tajnika dok se tajnica ne vrati sa stručnog osposobljavanja. Sudjelujem na većini akcija i aktivnosti koje organizira Udruga. Hobi mi je noćno pecanje. U Udruzi sam u 2015./2016. obnašao dužnost v.d. Tajnika.

Članski broj 29.

franicberislav@gmail.com
Gabrijela Franić : Članica

Gabrijela Franić

Članica

Rođena sam 21.12.1993 godine  u Slavonskom Brodu. 2008.godine završavam osnovnoškolsko obrazovanje u Slavonskom Kobašu nakon čega upisujem Srednju medicinsku školu u Slavonskom Brodu, smjer fizioterapeutska tehničarka. 2012.godine nastavljam obrazovanje u istom smjeru, preddiplomski studij na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. 2015.godine završavam studij i stječem zvanje bacc. physioth. Trenutno sam na stručnom osposobljavanju u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije. Tijekom studija volontirala sam u humanitarnoj udruzi „Duga“ gdje sam stekla iskustvo rada u socijalnoj samoposluzi te u udruzi „ Vukovarske iskrice- udruga za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama“. U udruzi sam od ožujka 2014. godine a od kolovoza 2015. do kolovoza 2016. obnašala sam funkciju Tajnice.

Članski broj 9.

gabrijela.frani@gmail.com
Ena Galinović : Članica

Ena Galinović

Članica

Rođena sam 12.12. 1997 godine. Završila sam Osnovnu školu "Dr. Stjepan Ilijašević" u Slavonskom Kobašu. Nakon toga sam završila Obrtničku školu u Slavonskom Brodu, zanimanje Frizer. U Udruzi sam aktivna od 2016. godine. Višak slobodnog vremena provodim kao aktivna članica '' KUM Limes '' te u druženju s prijateljima. Volim pomagati drugima kojima je potrebno, stoga sam se i uključila u Udrugu.

Članski broj 48.

galinovic.ena@gmai.com
Krešimir Galović : Član

Krešimir Galović

Član

Rođen sam 13,11,1997. u Slavonskom Brodu. Godine 2012. završio sam osnovnu školu u Slavonskom Kobašu. Nakon završetka osnovne škole, upisao sam Ekonomsko-birotehničku školu u Slavonskom Brodu, smjer prodavač, koju sam završio 2015. godine. Zaposlen sam, a dio slobodnog vremena provodim volontirajući u Udruzi.

Trenutno sam predsjednik nadzornog odbora Udruge.

Članski broj 17.

galovic.970@gmil.com
Ivan Hećimović : Član

Ivan Hećimović

Član

Rođen sam 28.01.1994. Trenutno studiram na preddiplomskom studiju strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Završio sam Tehničku školu u Slavonskom brodu, smjer "računalni tehničar u strojarstvu". Jedan sam od osnivača Kreativne udruge mladih "Limes" i trenutno sam član predsjedništva. Dosad sam obnašao i funkciju Tajnika u Udruzi.

Članski broj 3.

ihecimovic@yahoo.com
Josip Katanić : Član

Josip Katanić

Član

Rođen sam 12.11.1995 godine u Slavonskom Brodu. Završio sam osnovnu školu "Dr. Stjepan Ilijašević" u Slavonskom Kobašu. Nakon toga završio sam Industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu, smjer bravar. Položio sam za ispitanog vatrogasca u veljači 2016,godine. U Udruzi sam aktivan od 2014. godine te sudjelujem u većini aktivnosti i akcija koje Udruga organizira.

Članski broj 12.

Ela Kilijan : Članica

Ela Kilijan

Članica

Rođena sam 14.1.1997. u Slavonskom Brodu, a prebivalište mi je u Slavonskom Kobašu gdje sam pohađala i osnovnu školu „Dr. Stjepan Ilijašević“. Također sam završila Ekonomsko-birotehničku školu za Hotelijersko turističkog tehničara, a trenutno studiram na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli. Bavim se raznim studentskim poslovima te trenutno radim u Casinu kao djeliteljica Texas Hold'em Pokera.

U udruzi sam od studenog 2015. godine te nisam imala nikakve važnije uloge do sada. Sudjelujem u aktivnostima udruge koliko mogu s obzirom da nisam često u Slavonskom Kobašu.

Članski broj 41.

kilijan.ela@gmail.com
Filip Kilijan : Član

Filip Kilijan

Član

Rođen sam 3. siječnja 1995. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završio sam u Slavonskom Kobašu. Potom sam završio za trgovca u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Slavonskom Brodu. Ispitani sam vatrogasac i imam vozačku dozvolu B-kategorije. Volim prisustvovati raznim akcijama događanjima, također volim timski rad i opuštenu atmosferu. U Udruzi sam od 2015. godine te sam vozač na većini akcija.

Članski broj 25.

kilijanfilip1@gmail.com
Benjamin Klarić : Član

Benjamin Klarić

Član

Rođen sam 05.3.1997. godine u Slavonskom Brodu.  Živim u Slavonskom Kobašu, gdje sam pohađao osnovnu školu. Išao sam u Poljoprivrednu srednju školu "Matija Antun Reljković", završio smjer Opći poljoprivredni tehničar s odličnim uspjesima. Trenutno studiram na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer Bilinogojstvo. Životni mi je cilj postati profesor u srednjoj školi koju sam pohađao ili upasti na vojnu akademiju. Udruga „Limes“ mi je uvelike pomogla shvatiti značenje rečenice „Tko ima želju, pronađe i način“. U Udruzi sam bio član Predsjedništva, ali sam nakon odlaska iz sela podnio ostavku jer nisam ondje cijelo vrijeme. Možda ću nekada ponovno ući u Predsjedništvo kad budem imao više vremena 🙂

Članski broj 19.

beniklaric@gmail.com
Antonia Kolundžić : Članica

Antonia Kolundžić

Članica

Rođena sam 05.6.1996. godine u Slavonskom Brodu.  Živim u Slavonskom Kobašu gdje sam pohađala osnovnu školu. Išla sam u Poljoprivrednu srednju školu "Matija Antun Reljković", završila smjer ekološki tehničar. Svoje slobodno vrijeme provodim kao članica udruge Limes. Dosad sam sudjelovala na više akcija u Udruzi, a vodila sam i radionice za djecu.

Članski broj 21.

Ivan Kolundžić : Član

Ivan Kolundžić

Član

Rođen sam 13.11.1994. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završio sam u Slavonskom Kobašu, a srednju Industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu 2012. godine. Od 2012. godine radim kao zavarivač. U slobodno vrijeme sviram gitaru i slušam glazbu.

U Udruzi sam od 2014. godine, a 2015. godine obnašao sam dužnost dopredsjednika Udruge.

Članski broj 7.

ikolundi4@gmail.com
Stjepan Lovrić : Član

Stjepan Lovrić

Član

Rođen sam 1990. u Slavonskom Brodu gdje sam završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Trenutno radim u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te studiram menadžment na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Treniram hapkido u hapkido klubu „Sv.Mihovil“ te curling kao član curling kluba „Legija“ iz Slavonskog Broda. 2014. godine sam sudjelovao u na Work&travel programu u SAD-u. Iako nisam iz Slavonskog Kobaša, godine 2015. odlučio sam se priključiti Udruzi i dati svoj doprinos.

Članski broj 31.

stiper.sl@gmail.com
Brigita Matok : Članica

Brigita Matok

Članica

Rođena sam 9.6.1998.godine u Slavonskom Brodu.Pohađala sam Osnovnu školu Dr.Stjepan Ilijašević u Slavonskom Kobašu te sam upisala srednju Ekonomsko-birotehničku školu u Slavonskom Brodu, smjer prodavač. U slobodno vrijeme se družim s prijateljima.

Članski broj 47.

brigitamatok6@gmail.com
Josip Mišanec : Član

Josip Mišanec

Član

Rođen sam 7.veljače 1992. u Slavonskom Brodu. 2010. godine završio sam jezičnu gimnaziju "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu. Nakon završene srednje škole upisao sam Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, smjer Inteligentni transportni sustavi, te na istome magistrirao u rujnu 2015. godine. Trenutno sam student na preddiplomskom studiju strojarstva u Slavonskom Brodu. 2013. godine sam sudjelovao u na Work&travel programu u SAD-u. Također sam sudjelovao na EU projektima. U Udruzi sam od 2015. godine.

Članski broj 30.

josip.misanec@gmail.com
Emanuel Nikičić : Član

Emanuel Nikičić

Član

Rođen sam 02.08.1998 u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završio sam u Slavonskom Kobašu, a trenutno pohađam industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu, smjer bravar. Hobi trenutno nemam. U slobodno vrijeme najčešće spavam i družim se sa prijateljima. Volim pomagati drugima kojima je potrebno, stoga sam se i uključio u Udrugu.

Članski broj 23.

emanuel.nikicic@gmail.com
Kristina Nikičić : Članica odbora za informiranje

Kristina Nikičić

Članica odbora za informiranje

Rođena sam 18. prosinca 1994. godine u Slavonskom Brodu. Izrazito sretno djetinjstvo provela sam u Slavonskom Kobašu, gdje sam završila i osnovnu školu. Svoje obrazovanje nastavila sam u Gimnaziji Matija Mesić u Slavonskom Brodu, a trenutno sam studentica 3.godine preddiplomskog studija matematika na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ove godine steći ću titulu prvostupnika obrazovanja matematike, a obrazovanje planiram nastaviti na diplomskom studiju teorijske matematike. Tijekom osnovne škole trenirala sam košarku gdje sam sa ekipom OŠ Oriovac osvojila drugo mjesto na državnom natjecanju. Isto tako, od početka osnovne škole pa sve do danas članica sam KUD-a „Matija Gubec“ iz Slavonskog Kobaša gdje sam nekad svirala basprim (brač), a danas plešem, pjevam i sudjelujem u organizaciji brojnih manifestacija, a već 4 godine zaredom sam konferansa Smotre tamburaških sastava Brodsko – posavske županije. 2011. godine sudjelovala sam na ljetnoj školi engleskog jezika u Barnstaple-u, Devon, Velika Britanija. Trenutno, osim što studiram, bavim se i rekreacijskim aerobikom te kao studentski posao dajem instrukcije iz matematike za osnovne i srednje škole te fakultete.

Članski broj 34.

kristina.nikicic@outlook.com
Matej Nikičić : Član

Matej Nikičić

Član

Rođen sam 10.prosinca 1998. godine u Slavonskom Brodu. 2005 . godine krenuo sam pohađati osnovnu školu u Slavonskom Kobašu koju sam završio 2013. godine sa vrlo dobrim uspjehom. Nakon osnovne škole upisao sam Tehničku školu u Slavonskom Brodu, smjer Računalni tehničar u strojarstvu. Trenutno sam treća godina svoga zanimanja te se nadam da ću u bližoj budućnosti upisati željeni fakultet. Slobodno vrijeme koristim za svoje hobije te za udruge u kojima sam član. Od djetinjstva bavim se nogometom, te 2007. godine prvi puta dolazim u NK "Oriolik" iz Oriovca. 2014. godine iz NK "Oriolika" prelazim u NK "Marsonija" iz Slavonskog Broda gdje boravim 1 sezonu. Kao što sam napomenuo , trenutno sam u 2 udruge: NK "Oriolik" te od 2016. godine sam član Kreativne udruge mladih Limes za koju odvajam onoliko vremena koliko mi to dopušta moje školovanje i aktivnost.

Članski broj 45.

matej.n.1998@gmail.com
Josip Olujević : Član

Josip Olujević

Član

Rođen sam u Slavonskom Brodu 12.10.1995.godine. Osnovnu školu završio sam u Slavonskom Kobašu, a srednju tehničku školu, smjer elektrotehničar u Slavonskom Brodu. Trenutno boravim i radim u inozemstvu. Aktivni sam član udruge Limes od 2014. godine.

Članski broj 35.

joza.oluja@hotmail.com
Tamara Olujević : Članica

Tamara Olujević

Članica

Rođena sam 26.11.1986. u Slavonskom Brodu. Nakon osnovne škole u Oriovcu, završila sam Obrtničku školu te dobila zvanje pekara. Trenutno radim u tvrtci "Svjetlost". U slobodno vrijeme radim za NK "Slavonac".

Tajnica sam u DVD-u Slavonski Kobaš, a od 2016. sam članica Udruge, te obnašam dužnost članice nadzornog odbora.

Članski broj 37.

tamara.kikic@gmail.com
Valentina Olujević : Članica

Valentina Olujević

Članica

Članski broj 46.

valentina.olujevic@gmai.com
Josip Pavić : Član

Josip Pavić

Član

Rođen sam 19. veljače 1991. u Slavonskom Brodu. Nakon osnovne škole u Slavonskom Kobašu, u Slavonskom Brodu sam završio Industrijsko-obrtničku školu, smjer elektroničar-mehaničar. Trenutno sam zaposlen u Lužanima, u tvornici Chromos Svjetlost. U slobodno vrijeme bavim se nogometom. Igram za NK "Slavonac" Slavonski Kobaš. Aktivan sam član Udruge od 2015. godine.

Članski broj 26.

Josip Pavlović : Član

Josip Pavlović

Član

 

Članski broj 2.

josip1988@gmail.com
Ivan Petri : Član

Ivan Petri

Član

Rođen sam 23. lipnja 1996. godine.  Završio sam Industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu smjer automehatroničar. Položio sam pomoćnički ispit za svoju struku. U slobodno vrijeme igram nogomet i pecam, bavim se svakakvim sportom . Volim pomagati drugima i jako sam društvena i komunikativna osoba, uvijek sam spreman za naučiti nešto novo. Volim sve što vole mladi! 😉

Članski broj 27.

ipetri.1996@gmail.com
Kristijan Rosandić : Član

Kristijan Rosandić

Član

Rođen sam 19.12.1997. u Slavonskom Brodu. Živim u Slavonskom Kobašu. Završio sam osnovnu školu "Dr. Stjepan Ilijašević" u Slavonakom Kobašu. Srednju školu sam krenuo, ali nisam završio. Bavim se poljoprivredom kod jednog privatnika. Nemam nekakvih posebnih hobija, ali se najviše volim družiti s prijateljima u noćnim klubovima.

Članski broj 18.

kristijanrosandic17@gmail.com
Tomislav Sarić : Član

Tomislav Sarić

Član

Rođen sam 30. srpnja 1994. godine u Slavonskom Brodu. Godine 2009. završio sam osnovnu školu u Slavonskom Kobašu, a 2013. godine opću gimnaziju u Slavonskom Brodu. Iste godine upisao sam Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Član sam tamburaškog sastava Veritas, KUD-a "Matija Gubec", a od 2014. godine i član KUM-a "Limes".

U slobodno vrijeme uključujem se u aktivnosti i akcije Udruge.

Članski broj 8.

tomislav.saric5@gmail.com
Marina Šimunović : Članica

Marina Šimunović

Članica

Rođena sam 17.09.1987. godine u Trogiru.

Pohađala sam Ekonomsko-birotehničku školu u Slavonskom Brodu, smjer ekonomist. Nakon završene srednje škole upisujem Preddiplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžment. U listopadu 2009. godine upisujem Diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžment i stječem naziv magistar ekonomije.

Trenutno radim kao stručni suradnik u Lokalnoj akcijskoj grupi Posavina te sam projektni asistent na projektu sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.
Članski broj 44.

marina.imunovi@gmail.com
Mihael Tandarić : Član

Mihael Tandarić

Član

Rođen sam 28.09.1996. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završio sam u Slavonskom Kobašu, a srednju školu "Matija Antun Reljković" u Slavonskom Brodu 2014. godine te postigao zvanje mehaničara poljoprivredne mehanizacije. Bavim se konjima te slobodno vrijeme provodim s njima. Ostali dio slobodnog vremena provodim u aktivnostima Udruge u kojoj sam od 2016. godine.

Članski broj 38.

Tea Terzić : Članica

Tea Terzić

Članica

Rođena sam 20.siječnja 1994.godine u Slavonskome Brodu. Živim u Slavonskom Kobašu gdje sam završila osnovnu školu. 2008.godine upisala sam Srednju medicinsku školu u Slavonskome Brodu te u svibnju 2012. godine završavam srednjoškolsko obrazovanje čime stječem zvanje medicinske sestre.
Višak slobodnog vremena provodim kao  aktivna članica '' KUM Limes '' te u druženju s prijateljima.
Članski broj 28.
teaterzicc@gmail.com
Dario Vonić : Član

Dario Vonić

Član

Dario Vonić rođen je 14. kolovoza 1988. u Bosanskoj Gradišci od oca Zdenka i majke Zdenke rođ. Matković. U osnovnu školu “Dr. Stjepan Ilijašević” u Slavonskom Kobašu krenuo je 1995. godine. Nakon završene osnovne škole sa izvrsnim uspjehom, 2003. godine upisuje srednju Tehničku školu u Slavonskom Brodu za zvanje tehničar za elektroniku. Tehničku školu također završava sa izvrsnim uspjehom 2007. godine i upisuje preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Osijeku, smjer engleski jezik i književnost – povijest. Nakon završenog preddiplomskog studija 2010. godine upisuje i diplomski studij engleskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) – povijest (nastavnički smjer) na istom sveučilištu. Diplomski studij završava u srpnju 2012. godine, te steče zvanje magistra engleskog jezika i književnosti, te magistra edukacije povijesti. Nakon završetka studija zapošljava se u struci. Dana 2. srpnja 2013. godine potaknut nedostatkom sadržaja za mlade u Slavonskom Kobašu, sa dva prijatelja (Josipom Pavlovićem i Ivanom Hećimovićem) osniva Kreativnu udrugu mladih „Limes“ koja počinje pozivati mlade na volonterstvo i rad u udruzi. U vremenu nakon osnutka udruge bio je predsjednik za dva mandata i član nadzornog odbora. Trenutačno samo član udruge.

Članski broj 1.

dicemc@gmail.com
Tajana Vonić : Članica

Tajana Vonić

Članica

Rođena sam 22.11.1995 u Novoj Gradišci, svoje djetinjstvo provela sam u Slavonskom Kobašu gdje sam i pohađala osnovnu školu. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja, 2010.godine upisujem jezičnu gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu.  U svibnju 2014.godine  završavam svoje srednjoškolsko obrazovanje pisanjem mature te iste godine upisujem studij germanistike na „Filozofskom fakultetu“ u Osijeku. Trenutno sam studentica 2. godine preddiplomskog studija. Uz mnoge obveze na faksu, volonter sam u našoj udruzi „Limes“ te udruzi „9 života“, koja se bavi udomljavanjem i brizi o životinjama.  Osim toga sam član AIESEC-a,  najveće svjetske studentske organizacije, koja mladim ljudima pomaže otkriti i razviti njihov liderski potencijal  te im nudi stručne i volonterske prakse u mnogim zemljama svijeta. U slobodno vrijeme bavim se plesom, glumom i ispijam kave s prijateljima.

U 2015. godini obnašala sam dužnost članice Nadzornog odbora u Udruzi.

Članski broj 6.

tajana.vonic@gmail.com
Kristijan Vonić : Pasivan član

Kristijan Vonić

Pasivan član

Rođen sam 29. listopada 1981. godine u Bosanskoj Gradišci. U osnovnu školu “Bratstvo – Jedinstvo” u Novom Selu  krenuo sam 1988. godine. Po završetku četvrtog razreda 1993. godine zbog ratnih okolnosti sa obitelju se  selim  privremeno u Rijeku gdje završavam peti razred u osnovnoj školi “Fran Franković”. Šesti razred privremeno upisujme u osnovnoj školi “Matija Gubec” u Cerniku. Ubrzo se selim u Slavonski Kobaš gdje  nastavljam školovanje u šestom razredu osnovne škole “Dr. Stjepan Ilijašević” koju završavam s izvrsnim uspjehom. Srednju Tehničku školu upisujem u Slavonskom Brodu za zvanje tehničar za elektroniku koju završavam 2000. godine sa vrlodobrim uspjehom. Iste godine upisujem se na Elektrotehnički Fakultet u Osijeku na stručni dodiplomski studij koji završavam 2005. godine i dobivam zvanje inženjer elektrotehnike – smjer elektronika. Trenutno živim i radim u Kutini.

Članski broj 43.

kvonic@inet.hr