Responsive image

Povijest udruge

Kreativna udruga mladih „Limes“ osnovana je 2. srpnja 2013. godine u Slavonskom Kobašu. Na početku su Udrugu činila samo tri člana: Dario Vonić, Ivan Hećimović i Josip Pavlović. U veljači 2014. Udruga počinje sa svojim širim djelovanjem kada se učlanjuje više ljudi. Zahvaljujući naporima članova, napose Josipu Jagodar, od veljače 2014. godine do danas kroz rad Udruge prošlo je stotinjak mladi iz Slavonskog Kobaša, te desetak članova s područja općine Oriovac, Slavonskog Broda i Nove Gradiške.

Aktivnosti 2014 Link

Aktivnosti 2015 Link

Aktivnosti 2016 Link

Aktivnosti 2017 Link

Aktivnosti 2018 Link

Aktivnosti 2019 Link

Predsjedništvo-od-2013.-do-2020 Link