Responsive image

Poveznice

Pristupnica za upis u članstvo Udruge: Pristupnica

Druge informacije o društvima u Slavonskom Kobašu: http://www.slavonskikobas-kudmg.com/

Članstva

Kreativna udruga mladih “Limes” članica je Lokalne akcijske grupe (LAG) Posavina: http://lag-posavina.hr/ Josip Jagodar član je Skupštine LAG-a

Suradnja

Kreativna udruga mladih “Limes” uspješno surađuje s više udruga mladih, a 30. kolovoza 2015. godine inicirala je sastanak predsjednika i članova predsjedništva udruga mladih na koji se okupilo 7 udruga s područja Brodsko-posavske županije. I dalje se radi na formiranju Saveza udruga mladih.

Surađujemo s:

Bebrinskom udrugom mladih “BUM”: http://bebrina-mladi.wix.com/udruga; Facebook: http://www.facebook.com/Bebrinska-Udruga-Mladih-Bum-Bebrina-162766763754871

Kutljanskom udrugom mladih “KUM”: http://kutljanskaudruga.wix.com/kutljanska-udruga; Facebook: http://www.facebook.com/Kutljanska-udruga-mladih-330776670380596

Zbježanskom udrugom mladih “ZUM”: Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100009438725518

Klubom mladih Orubica “KMO”: Facebook: http://www.facebook.com/klub.mladih.orubica

Sibinjskom udrugom mladih: Facebook: http://www.facebook.com/Sibinjska-udruga-mladih-431304597076488

Udrugom mladih općine Podcrkavlje: Facebook: www.facebook.com/Udruga-mladih-općine-Podcrkavlje-934797769937373

Udrugom mladih Baćindol. Facebook: http://www.facebook.com/udrugamladih.bacindol.5

Udrugom “Sveti Antun” iz Batrine: Facebook: http://www.facebook.com/udrugasvantun

Lokalnom akcijskom grupom “Posavina: http://lag-posavina.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/LAG-POSAVINA-850042381687539