Responsive image

Postavljanje jaslica u parku

Responsive image

Od 2016. do 2018. godine pravili smo velike jaslice u parku prije Božića u cintoru