Responsive image

Doček svetog Nikole u parku

Responsive image

Uz financijsku pomoć donatora od 2015. godine organiziramo doček svetog Nikole u parku u Slavonskom Kobašu. Sveti Nikola i krampus dolaze kolima u parku i dijele poklone i šibe djeci