Responsive image

Uređivanje „Teretane“

Responsive image

Budući da organiziramo humanitarne zabave kojima financiramo rad udruge i pomažemo drugima, od 2014. godine ulažemo sredstva u prostor za zabave, tzv. „Teretanu“. Dosad smo napravili sljedeće: napravili glazuru, sazidali šank, više puta bojali (krečili), mijenjali rasvjetu i razglas, izrađivali stolove, nabavili namještaj i napravili stepenice za DJ-a.