Responsive image

Naša članica Kristina Nikičić izabrana za predsjednicu Savjeta mladih općine Oriovac

Responsive image

Dana 12. ožujka ove godine naša članica Kristina Nikičić izabrana je za predsjednicu Savjeta mladih općine Oriovac. Ovoj joj prilikom i javno čestitamo te želimo puno uspjeha u radu.
Konstituirajuća sjednica održana je 12. ožujka, a iz naše udruge u Savjet mladih općine Oriovac, na mandat od 3 godine, ušla su 3 člana (od 5):

dr. sc. Josip Jagodar (član)
Ana Delić, bacc. oec. (zamjenica člana)

Kristina Nikičić, mag. educ. math. (članica)
Magdalena Sarić (zamjenica članice)

David Tandarić (član)
Tomislav Nikičić (zamjenik člana)

Kristina Nikičić je druga predsjednica Savjeta mladih potekla iz naše udruge. Prvi predsjednik Savjeta mladih općine Oriovac bio je naš predsjednik Josip Jagodar. Ovime je dokazano da se kontinuirano prepoznaje i cijeni rad naše udruge.

Želimo im puno uspjeha u radu.