Responsive image

Naši članovi pred ulaskom u Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske

Responsive image

Naša je Udruga kandidirala predsjednika dr. sc. Josipa Jagodara za člana i Kristinu Nikičić, mag. educ. math. za zamjenicu člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. Savjet čini 33 člana, od kojih 8 predlažu udruge mladih i udruge za mlade. Nadamo se da će naši kandidati ući u Savjet i na taj način predstavljati sve udruge mladih i udruge za mlade s područja naše Županije s kojima imamo suradnju.
Naš predsjednik Josip Jagodar trenutno je glavni tajnik Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske, predsjednik Savjeta mladih Brodsko-posavske županije i član Savjeta mladih Općine Oriovac.
Kristina Nikičić predsjednica je Savjeta mladih Općine Oriovac, stoga oni imaju sve potrebne predispozicije za ulazak u najviše savjetodavno tijelo koje se tiče mladih u Republici Hrvatskoj.
Više o Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske na: Link