Responsive image

Naša dva člana su imenovana u Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske

Responsive image

Drago nam je da je naša Udruga prepoznata kao dobar predlagač mladih ljudi iz naše udruge koji trenutno obnašaju različite funkcije. Danas su naša dva člana, na prijedlog naše Udruge, imenovana u Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske:
- dr. sc. Josip Jagodar imenovan je za člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske (a trenutno obnaša dužnost predsjednika Savjeta mladih Brodsko-posavske županije i glavnog tajnika Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske)
- Kristina Nikičić, mag. educ. math. imenovana je za zamjenicu člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske (a trenutno obnaša funkciju predsjednice Savjeta mladih Općine Oriovac).
Čestitamo im na uspjehu i želimo im puno uspjeha u radu